تماس با ما :    88104600 – 88104601

88104679 – 88104678

  تلفن همراه :              09125374397


تیتان

دوده

دوده

دوده يكي از قديمي ترين محصولات توليد شده توسط بشر است. تاريخچه استفاده از آن به قرن ها پيش باز مي گردد يعني زماني كه چيني ها و هندي ها از اين ماده به عنوان رنگدانه در جوهر استفاده مي ...