پیگمنت

مشاهده همه 4 نتیجه

Carbon black 156

دوده (پیگمنت مشکی) دوده یک محصول آلی می باشد که از ته نشینی فاز بخار حاصل از تخریب هیدروکربنها ...

Iron oxide Red-M130

پودری قرمز رنگ با قدرت پوشش قوی، رنگ دهی بالا و عملکرد پایدار میباشد. اخرا M130 پیگمنتی معدنی، غیر ...

Iron Oxide Yellow 313

این پودر معدنی زرد رنگ است که دارای مقاومت رنگی خوب و مقاومت در برابر نور و نیز قدرت ...

Ultramarine 463

پودر لاجورد (اولترامارین) پیگمنت معدنی آبی رنگ در اصل یک شبکه آلومینوسیلیکات سه بعدی می باشد که با یون ...