پیگمنت ها مواد جامد زینتی هستند که در شکل ها و اندازه های مختلف ، در حلال های مربوطه به حالت معلق تهیه شده و به کار می روند و مشتمل بر مواد سیاه و سفید و رنگی می باشند. از جمله خاصیت آن ها ایجاد رنگ، براقیت، پوشش، سختی، افزایش چسبندگی ، حفاظت و مقاومت و … در صنایع رنگسازی را دارا می باشند.

 

تماس با ما